Kanamalar, Kanamalarda Bilinmesi Gerekenler

  • 15 Kasım 2022
  • Kanamalar, Kanamalarda Bilinmesi Gerekenler için yorumlar kapalı
  • 339 kez görüntülendi.
Kanamalar, Kanamalarda Bilinmesi Gerekenler

Yerel basınç tekniği: Dış kanamalarda, önce yaranın üzerine temiz bir bez parçasıyla 10 dakikadan az olmamak kaydıyla bastırılmalı ve sonra hazırlanan kompresle pansuman yapılmalıdır.
Dikkat: Kompresli pansuman çok sıkı olmalıdır. Pansumanın uçlarının kirlenerek renk değiştirmemesine dikkat ediniz. Nabız kısmı açıkta olmalıdır. Yaralı uzvu baş ve kalp hizasında daha yüksekte kalacak şekilde yerleştirmek yararlı olur. Doğru yapılırsa bu işlem çok rastlanan dış kanamalarının çoğunu durdurmak için yeterlidir. Hazır bir kompresli pansuman yapamıyorsanız yaralı hastaneye kaldırılana kadar yaralı yer bastırılmalıdır. (Damar kanamalarında bu çok önemlidir). Eğer yerel basınç tekniği yeterli gelmezse turnike tatbiki uygulanabilir.
Turnike Tatbiki: Yerel basınç tekniğinin tam etkili olmadığı durumlarda veya yaranın içinde yabancı bir cisim varsa (örneğin cam kırıkları) ve yaraya dokunulamıyorsa, kanama kalp ile yaraya en yakın uzaklık arasına basınç yapılarak durdurulmalıdır. Bu teknik, damarı erişilebilir noktada sıkıştırma esasına dayanır. Yardım ekibi gelip yaralıyı götürene kadar devam edilmelidir.

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır.


Damarlara erişilecek altı belli nokta vardır:
-Kollarda üçer nokta (kolun iç tarafında, dirsekle koltuk altı arasında, köprücük kemiğinin arkası ve koltuk altlarında).
– Bacaklarda ikişer nokta (kalçanın iç tarafında diz ile kasık arasında, ve kasık çizgisinin ortasında).
– Şah damarlarında birer nokta (gırtlak çıkıntısı hizasında) Her durumda, yaraya en yakın bulunan yer araştırılmalıdır. Uygulama, damarı ezerek yapılır. Turnike tatbikiyle kanamayı durdurmak için mutlaka yukarıda belirtilen her altı noktayı ayrı ayrı hatırlamak gerekmez. Kanamaların çoğunu durdurmak için iki esas noktayı bilmek yeterlidir. Bunlar Köprücük kemiğinin arkasından yapılacak basınçla, kollarda olabilecek bütün kanamalar durdurulabilir. Kasık çizgisi üzerine yapılacak basınçla, bacaklarda olabilecek bütün kanamalarda durdurulabilir. Şahdamarı düzeyindeki kanamalar pek ender olup, özellikle araba kazalarından sonra meydana gelirler. Arkadan hızla gelen komplikasyonlar mutlak ölüme neden olur.

– Gerekiyorsa yara üzerindeki bezler kaldırılmadan bandaj ile sarılarak basınç uygulanır. Kanayan yere en yakın basınç noktasına basınç uygulanır.

Çeşitli Kanamalar, Dış kanamalar: Damarın yerine göre, üç çeşit dış kanama vardır.
Bunlar: – Atardamar kanamalarında (atardamar kesilmesi) kırmızı bir kan, kalp vuruşlarına uyarak kesik kesik fışkırır.
– Toplardamar kanamalarında (bir veya daha fazla toplardamar kesilmesi) damarın duvarları daha ince ve esnek olup kanama daha yavaştır. Toplardamar kanamasında kan düzenli olarak, koyu kırmızı bir şerit halinde akar. Kılcal damar kanamalarında kan damla halinde görülür veya damla damla akar. Günlük yaşamda çoğu zaman rastlanan bir kanamadır.
Özel olarak burun kanaması durumlarında: Burun kanaması en çok kendi kendine geçer. Dıştan gelen her türlü tahrip kanamayı uzatabilir veya tekrarlanmasına yol açar.
Bu gibi durumlarda: Kişi yan yatırılmalı ve sakinleştirilmelidir.
– Alnına buz koyulmalıdır. Oksijenli suya batırılmış gazlı bezle buruna tampon yapılmalıdır. (Hidrofil pamuk kullanmaktan kaçınılmalıdır). O sırada elden geldiğince burun silinmemelidir. Ağır burun kanamalarında tedaviyi doktorun yapması gerekir. Çok sık görüldüğü zaman uzman bir doktora başvurmak yararlı olur. Bu tür kanamaların nedeni bazende burun kemigi veya alın kemiğindeki çatlamalardan olabilir.


İç kanamalar: İç kanamalarda yara yoktur; kan açılmazsa). vücudun içinde akar (kanama dışa İç kanamalar kaynaklarına göre az veya çok tehlikelidir.
Nedenleri şunlar olabilir:– Basit bir darbe (günlük hayatta her an başa gelebilen küçük kazalar);
Göğüs ve karın bölgelerine darbe gelmesi (özellikle dalak, karaciğer, böbrekte yırtılmalar); Kemik kırılmaları sırasında, kemik parçalarının bir veya daha fazla damarları yırtması (örneğin: kalça kemiği kırılmalarında, kanama ölümle sonuçlanabilir): Ateşli silah veya yabancı cisimle yaralanma; Dış gebelik, vs. İç kanama belirtilerini erken teşhis etmek, hastanın hayatını kurtarır. En ufak şüphede derhal doktora başvurulmalıdır. Halsizliğin hangi koşullarda oluştuğunu bilmek çok kez teşhise yardımcı olur. Mide ve bağırsak ülseri olan, fazla alkol alan kimselerde, son reglleri düzensiz olan kadınlarda (dış gebelik olasılığı) görülen herhangi bir rahatsızlık iç kanamayı akla getirmelidir.
İç kanamaların belirtileri: İç kanamanın belirtileri pek çarpıcı değildir:
– Halsizlik, gözlerin önünde sineklerin uçuşması, Kulak uğultuları, ağız kuruması, yüzün sararması ve terleme, el ve ayakların soğuması, hızlı ve kolay ölçülemeyen nabız. Dışa açılmış olan iç kanamaların teşhisi daha kolaydır, çünkü halsizliğin yanında kan kusma, anüste veya vaginada kanama olabilir.

Yapılmaması Gerekenler: Dış kanamalarda yara asla bağlanmamalıdır. Bağlamanın getireceği komplikasyonlar çok kez öldürücü olabilir.
Yapılması Gerekenler: Dış kanama durumlarında
• Yaralı derhal boylu boyunca uzatılmalıdır, kompresin başarısı buna bağlıdır.
• Yaralı yere bastırılmalı ve bu hareket çok çabuk yapılmalıdır. Amaç kanamayı en hızlı şekilde durdurmaktır.
Kanama sırasında elde bulunan sargı yerine kullanılabilecek şeylerle (kravat, çarşaf) yara bastırılıp, kanamanın durdurulmasına çalışılmalıdır. Birkaç dakika sürebilecek olan kompresten sonra, eğer akıntı az çok kesilmişse pansuman yapılabilir.
• Pansumanı yaparken zaten hastanın üzerinde bulunan çamaşırdan ve bağlayıcı (kravat, kumaş parçası) bir şeyden yararlanabilirsiniz. Düğüm olmaması için çok sıkmamak yerinde olur. İç kanama durumlarında Tedavi sadece hastanede yapılmalıdır.