Bantlama

  • 24 Ekim 2022
  • Bantlama için yorumlar kapalı
  • 596 kez görüntülendi.
Bantlama

Sargı Bezleriyle Bantlama
Başın sarılması: Sargı bezini, kaşların üzerinden geçirerek, başın etrafını iki kere sarınız. Sonra bezi, başın üstünü örtecek biçimde döndürerek, tekrar kaşların üzerine getirip, iki kere daha başın çevresinde döndürerek,sargılamayı bitiriniz.
Ayağın sarılması: Ayağın iyi sarılması için, bilek kemiğinden sarmaya başlayarak, topuktan devam edin ve tekrar, bilek kemiği hizasına gelerek, sarma işlemini bitiriniz.
Dizin sarılması: Sarmaya, dizin altından (baldırdan) başlayarak, dizi sarınız ve sarma işlemini, diz kapağının üzerinde bitiriniz. Baş parmağın sarılması: Sarmaya, elin bilek kısmından başlayarak, baş parmağınızı sarınız. Bitirirken tekrar bileğe dönünüz. Bu işlemlerin, kan dolaşımını engellememek için fazla sıkılmadan yapılması
gereklidir. Sargı olarak, dar kemer ve iplik gibi şeyler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü, kasları boğan sargılar, organların kesilmesine bile neden olabilir.
Bandaj Yaparken Neler Kullanılmalıdır?  [Yara Bantları]

Yarayı sardıktan sonra, bantlamanız gerekir. Eğer bandınız yoksa, sargi bezinin ucunu 2’ye bölerek yapabilirsiniz. Bu işlem, yani sargı bezinin ucunun sapan biçiminde ikiye bölünmesi, aynı zamanda, kanamaların durdurulması için de geçerlidir. Bunları kullanılmaya hazır şekilde, çeşitli boyutlarda, ilk yardım çantalarının içlerinde bulabileceğiniz gibi, aynı zamanda eski gömleklerden, çarşaflardan veya bez parçalarından 1 m. uzunluğunda parçalar yırtarak da yapabilirsiniz. Genişlikleri, kullanıldıkları yerlere göre değişir: Göğüs veya karındaki bir yara için 20-30 cm. genişliğinde, Burun, çene, göz veya kulaktaki bir yara için 8-12 cm. genişliğinde, Alın, boyun veya ensedeki bir yara için, 15-18 cm. genişliğinde olması yeterlidir.

Sargı Bezleri 2 cins sargı bezi vardır: Biri, bir defa kullanılıp atılan gazlı bezlerdir. Digeri, elastiki tülden yapılan ve birkaç kez kullanılabilen sargı bezleridir. Eskiden birkaç kez kullanılabilen sargı bezleri, günümüzde geçerliğini yitirmiştir. Sırt ve göğüs bölgesindeki yaralanmalarda kullanılacak sargı bezleri, diğerlerine oranla daha geniş olmalıdır. Ayrıca bu: sargi bezlerinin uçları, 2 yerine 3’e ayrılarak sargılama işlemi. daha rahat yapılabilir. Çünkü bu bölgelerdeki yaralanmalarda, sargı bezinin kaymaması için, sırt sağ ve sol taraftan sarılacak ve omuz üstünde bir askı vazifesi görecek şekilde bağlanmaları gerekir. Sargı bezlerinin bu şekilde bölünmelerine “şef” adı verilir.
Elastik sargı bezlerinin bakımı: Bu cins sargi bezleri, deterjanlı ılık suyun içinde nazik bir şekilde hafifçe çitilenerek yıkanmalıdır. Yıkanan sargı bezleri, yere serilen bir havlu üzerinde kurutulmalıdır. Sargi bezleri fazla sıkılmamalı ve paslanmayan bir çengelli iğne ile asılmalıdır. Kullanılmaya hazır hale gelen bezler, toz ve kirden uzak bir yerde saklanmalıdır.
Kullanılışları: Günümüzde, eczanelerde satılan sargı bezleri genellikle, (5-7-10 cm. eninde) 5-8 m. uzunluğundadır. Teknik terimle, sargı bezinin sarılı bulunduğu kısma sargı topu denir. Doğru ve tam bir pansuman yapmak için, sargı topunu, kendimize doğru tutup, açtığımız sargı bezini de, baş ve işaret parmaklarının arasında tutarak sarmalıyız. Sarma işlemi yuvarlaklar çizilerek yapılır. Sarılan yaranın üzerine bezin açılmaması için çengelli iğne takılabilir. Sargı bezinin ucu, 2’ye yırtılarak düğümlenir. İkiye ayrılan bez, sarılmış olan yaranın üzerine bağlanır. Sargı işi bittikten sonra, dikkat edilecek konu, sargının fazla sıkı veya fazla gevşek olmamasıdır. Sıkı bir sargi kan dolaşımını etkileyeceği gibi, gevşek sarılan sargi da kayarak düşer.