Madde Alışkanlığından Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Yöntemleri

  • 24 Kasım 2022
  • Madde Alışkanlığından Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Yöntemleri için yorumlar kapalı
  • 438 kez görüntülendi.
Madde Alışkanlığından Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Yöntemleri

Uyuşturucu Alışkanlığı: Uyuşturucu madde tutkunluğu son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bütün sosyal ortamları kapsayan bu endişe verici durum hepimizi ilgilendirmektedir. Her ülkede alkol serbesttir, fakat bir takım ilaçlar belli bir sıralama ile sınırlandırılarak kontrol edilmektedir. O halde, nizamnamelerde yasal ve yasal olmayan uyuşturucular yer almaktadır. Doktorlar yalnız kişide alışkanlık ve bağımlılık yapan değil, zamanla onu dozu artırmaya da zorlayan her maddeyi uyuşturucu olarak kabul ederler. Son olarak, kullananlar için uyuşturucu yasal olsa da olmasa da onları “uçuran” bir maddedir. Uyuşturucu tutkunu, maddenin rastlantıya bağlı bir kullanıcısı değil, ona fiziksel ve ruhsal yönden bağımlı hale gelmiş bir kişidir. Sadece alkol ve sigaraya kendilerini bağlamış kişiler uyuşturucu tutkunu sayıldıkları halde rastlantı üzerine birkaç kez marihuana içmiş biri öyle sayılmaz.
Uyuşturucular İki Kategoride Sınıflanabilir:
• Alışkanlık Yapan Ağır Uyuşturucular: örneğin LSD 25, hayal yapan mantarlar, opyumlu maddeler (morfin ve eroin – ikincisi en ağır olanıdır; aynı zamanda “beyaz zehir” diye de adlandırılır).
Alışkanlık Yapmayan Hafif Uyuşturucular (marihuana, afyon):


Hafif Uyuşturucular Yasallaştırılmalı mıdır?: Batı Avrupa’da marihuanaya karşılık, afyon daha fazla görülür (en az 70 çeşidi bulunur). Orada kullanılan afyon Fas veya Lübnan’dan gelmedir. Nispeten hafif ve alışkanlık yapmayan bir maddedir. Yalnız, afyon kullanmanın verdiği birtakım etkiler, sonradan daha ağır uyuşturuculara yöneltir. Bu maddenin tüketimi bir “iç sıcaklık” hissi vererek insanı grup yaşamına müsait kılar: toplu halde daha mutlu olunur. Aynı “titreşimler” hissedilir. Müziğe karşı daha bir duyarlılık kazanılır: tiz sesler daha iyi alınır. Afyonun meydana getirdiği ruh hali gerçeklerden ve sosyal ilişkilerden kaçınılmasına yardımcı olur; afyon içilen toplumlarda grup halinde yaşayan gençler iyi olgunlaşamaz ve gelişemezler. O zaman gelecek korkusundan kaçmak için bir adım daha atarak ağır uyuşturuculara yönelmeleri işten bile değildir.


Bir “dünya” yaratacak ve bu dünyada tüm tabulardan, 2000 yıllık insan uygarlığının koyduğu tüm yasaklardan kurtularak yaşayacak. Böyle bir dünyanın akla gelmesi bile onun havasını aratacak ve dolayısıyla bu kişileri, doz artırmaya zorlayacaktır. Eğer çocuğunuz uyuşturucu kullanıyorsa Önce bunun gerçek olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer gerçek olduğundan eminseniz, bunun rastlantıya mı bağlı yoksa alışkanlık halinde mi olduğunu saptayınız. Çocukla yakınlaşmaya çalışılmalı, arkadaş çevresi öğrenilmeli, ailesi ile arasındaki anlaşmazlıklar incelenerek aile içinde hangi olayların çocuğu arkadaş grubuna doğru yönettiği anlaşılmalıdır.

Sonuç Olarak: Gerçekler görülmeli ve bir uzmana danışmaktan çekinilmemelidir. Uyuşturucu tutkunlarının tedavisi kesin sonuç vermez. Zehire bir kez alışmış olan tutkunların bu bağımlılıktan kurtarılması çok güçtür. Çoğu da bu durumdan sıyrılmaya çalışırlar. Bunlar uzman ya da özel sağlık merkezlerine başvurarak tedavi altına girerler.